Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Định lý Pytago

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Hoàng Ân
Ngày gửi: 22h:34' 20-01-2016
Dung lượng: 695.5 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quý thầy cô và các em
GV: TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA
LỚP : 7/3
TIẾT 37: ĐỊNH LÝ PYTAGO
§7. ®Þnh lý Py-ta-go

Qua lọt hay không qua lọt ?
Việt đang làm mô hình máy bay trong phòng, nhưng không biết máy bay của mình có lọt qua cửa phòng không?
Em hãy giúp Việt trả lời câu hỏi trên
Vẽ ABC vuông tại A, có AB = 4 cm, AC = 3cm.
Đo độ dài cạnh huyền BC
Vẽ ABC vuông tại A, có AB = 6 cm, AC = 8cm.
Đo độ dài cạnh huyền BC
NHÓM 1:
NHÓM 2:
?2
Tìm độ dài x trên các hình 124, 125.
a) Hình 124:
b) Hình 125:
?3
∆ABC vuông tại B nên ta có:
AC2 = AB2 + BC2
Hay 102 = x2 + 82
 x2 = 102 – 82
 x2 = 100 – 64 = 36
Vậy x = 6.
∆DEF vuông tại D nên ta có:
EF2 = DE2 + DF2
Hay x2 = 12 + 12
 x2 = 2
Vậy x = .


?4. Vẽ tam giác ABC có AB = 3cm, AC=4cm, BC=5cm. Hãy dùng thước đo góc để xác định số đo của góc BAC.
BAC=900
52 = 32 + 42
Bài tập 57/131 SGK:
Cho bài toán : “Tam giác ABC có AB = 8cm, AC = 17cm, BC = 15cm có phải là tam giác vuông hay không ?”. Bạn Tâm đã giải bài toán đó như sau :
Ta có AB2 + AC2 = 82 + 172 = 64 + 289 = 353
BC2 = 152 = 225
Do 353 ≠ 225 nên AB2 + AC2 ≠ BC2
Vậy tam giác ABC không phải là tam giác vuông.
Lời giải trên đúng hay sai ? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng.
Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài như sau:
9 cm , 15 cm ,12 cm.
7cm, 8cm, 10 cm
5 cm, 13 cm ,12 cm
ÁP DỤNG
?1
152 = 92 + 122
225 = 81+ 144
102 ≠ 72 + 82
100 ≠ 49+ 64
132 = 52 + 122
169 = 25+ 144
§7. ®Þnh lý Py-ta-go

Qua lọt hay không qua lọt
Việt đang làm mô hình máy bay trong phòng, nhưng không biết máy bay của mình có lọt qua cửa phòng không?
Em hãy giúp Việt trả lời câu hỏi trên
CỦNG CỐ
Câu 1:
Cho ∆ABC , ta có BC2 = AB2 + AC2
ĐÚNG
SAI
B
A
C
CỦNG CỐ
Câu 2:
Tìm độ dài x trên hình
12 cm
12,5 cm
13 cm
14 cm
B
A
C
5cm
12cm
x
CỦNG CỐ
Câu 3:
Cho ∆HIK , ta có HK2 = IH2 + IK2. Khẳng nào đúng trong các khẳng định sau?K
I
H
Câu 4
CỦNG CỐ
Hướng dẫn về nhà:

Học bài theo vở ghi kết hợp với sgk
Hoàn thành các bài tập đã giải
vào vở
Bài 55 SGK trang 131
Các bài tập phần luyện tập 1
bài 56,57 (trang 131-132)
 
Gửi ý kiến